Labourires Gilbert đã phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sức khỏe cho cả gia đình, bao gồm cả trẻ sơ sinh từ năm 1904. Công ty tập trung vào 3 lĩnh vực: sức khỏe, dinh dưỡng cho bé và trẻ sơ sinh, và mỹ phẩm / làm đẹp.

Để đáp ứng sự mong đợi của người tiêu dùng, Lao động Gilbert tập trung nỗ lực của họ vào việc tìm kiếm sự tự nhiên và an toàn. Họ cũng cam kết một cách tiếp cận chất lượng và bảo vệ môi trường.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.