Hiển thị kết quả duy nhất

Bailleul là một tập đoàn dược phẩm độc lập được thành lập tại Pháp. Ra đời vào năm 1949, Phòng thí nghiệm Bailleul đã làm việc về Da liễu và Y học gia đình trong hơn 65 năm. Trụ sở quốc tế tại Geneva và hợp tác chặt chẽ với các công ty con và nhà phân phối.