Assanis là một thương hiêu của Pháp ra đời từ năm 1999 chuyên sản xuất các sản phẩm kháng khuẩn cho cơ thể. Là giải pháp cho các vấn đề vệ sinh của trẻ em và người lớn nhờ các sản phẩm sáng tạo, nhanh chóng, thiết thực phù hợp với mọi tình huống.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.